Máte vo vašej firme všetko poistené?

Každé podnikanie so sebou nesie nejaké riziko – niektoré viac, niektoré menej. Vhodné poistenie vám môže škody, ktoré nečakane utŕžite, aspoň čiastočne zmierniť. Poisťovne ponúkajú firmám a podnikateľom viaceré druhy poistení, ktoré sa dajú aj skombinovať na základe potrieb a tým si dokážete zabezpečiť komplexnú ochranu svojho podnikania.

Máte vo vašej firme všetko poistené?
(zdroj: unsplash.com)

Poistiť môžete všetko hmotné

Aké druhy poistenia existujú, respektíve ktoré budete pri svojom podnikaní možno potrebovať? Určite sa hodí poistenie majetku, ktorého predmetom môžu byť budovy, stroje alebo iné zariadenia firmy, ako napríklad dopravné prostriedky, zásoby, peniaze alebo aj cenné veci. Majetok sa väčšinou poisťuje proti klasickým živelným pohromám aj iným rizikám. Výška poistenej hodnoty závisí samozrejme od hodnoty majetku. Od toho sa potom odvíja aj výška poistného, ale tá závisí aj od druhu podnikateľskej činnosti, rozsahu poistených rizík a výšky spoluúčasti.

Nezabudnite aj na povinné zmluvné poistenia

Ak spôsobíte škodu tretej osobe, pred jej finančným následkom vás ochráni poistenie zodpovednosti za škodu. Pri poistení zodpovednosti za škodu môže ísť o škodu na zdraví, poškodenie alebo zničenie vecí, dokonca aj následnú škodu pri používaní výrobku podnikateľa. Túto poistnú udalosť nahlási poškodený človek a rovnako tak aj dostane ako jediný poistné plnenie. Pri podnikaní však existujú aj povinné zmluvné poistenia, a medzi ne patrí napríklad poistenie profesijnej zodpovednosti. Ide v podstate o zodpovednosť za škodu, ktorú zistia auditori, daňoví poradcovia, účtovníci alebo advokáti. Môžete ho uzavrieť aj na minimálne poistné krytie. Využívajte zľavy na poistenie auta aj PZP, ušetriť môžete aj desiatky eur.

Ak by ste sa súdili alebo vyhoreli

Špeciálnym druhom poistenia pre podnikateľov je poistenie právnej ochrany. Toto poistenie vám poskytne krytie finančných nákladov spojených so súdnymi spormi a nákladmi na presadenie právnych záujmov poisteného. Praktické môže byť poistenie finančných strát. V tomto prípade ide o poistenie, ktoré vám pokryje náklady, ak by ste náhodou dočasne prerušili prevádzku. Toto poistenie vám pokryje ušlý zisk, ale aj fixné náklady. Ak ste podnikateľ, môžete si ešte poistiť pohľadávky, ak by mal zasa nejaký problém váš odberateľ. Rovnako sa dajú poistiť aj náklad, ktorý prevážate z jednej prevádzky do druhej alebo k zákazníkovi. Zvážte teda, čo všetko z toho sa vám hodí a prípadne si v poisťovni zabezpečte rovno balík poistení, ktorý bude určite finančne výhodnejší, než jednotlivé poistné.