Voľná alebo remeselná živnosť?

Živnosti sú spôsobom ako začať podnikať. Poznáme remeselné, viazané a voľné. Remeselné, kde je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore. Viazané, kde je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak. Voľné, kde nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť ustanovená. Pre prevádzkovanie voľných živností musia byť splnené všeobecné podmienky. Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje.

Voľná alebo remeselná živnosť?
Voľná alebo remeselná živnosť? (Foto: unsplash.com)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní na svojej internetovej stránke zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Ohlasovateľ živnosti si môže zvoliť aj inú živnosť, ktorá nie je uvedená v zozname. Viac o téme živností, ale aj ďalšie zaujímavé témy nájdete na BiznisMagazin.sk, čo sú stránky magazínu o podnikaní. Medzi remeselné živnosti patria tieto skupiny výroba kovov a kovových výrobkov, výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov, výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín, výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika, výroba potravín a nápojov, výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov, stavebníctvo a ostatné.

Do skupiny výroby kovov patria remeslá ako zámočníctvo, nástrojárstvo, kovoobrábanie, galvanizácia a smaltovanie. Do skupiny opravy áut patria opravy pracovných strojov, diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel a opravy karosérií. K výrobe zdravotníckych pomôcok a optických pomôcok patrí výroba a opravy protetických výrobkov, ortopedickej obuvi a hodinárstvo. K výrobe potravín patria remeslá ako mäsiarstvo, výroba piva a sladu, výroba mliečnych výrobkov, výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov. Do stavebníctva patria remeslá ako Murárstvo, tesárstvo, pokrývačstvo, klampiarstvo, izolatérstvo, strechár, vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo, inštalácia a opravy chladiarenských zariadení, podlahárstvo a montáž, rekonštrukcia a údržba technických zariadení. Medzi ostatné remeslá patrí kaderníctvo, kozmetické služby, pohostinská činnosť, kominárstvo a manikúra – pedikúra.