Názov firmy – dajte si na jeho výbere záležať!

Keď začínate podnikať, tak jednou z najťažších úloh je práve vymyslenie názvu vašej spoločnosti. Keď už raz toto meno vyberiete, tak sa po čase môžete premenovať, no je to jedna z najviac charakteristických vlastností vášho podniku, podľa ktorého si vás budú zákazníci pamätať. Ako čo najrýchlejšie a najjednoduchšie vymyslieť svojmu podniku meno?

Názov firmy – dajte si na jeho výbere záležať! (Foto: unsplash.com)

Hľadajte v iných jazykoch

Existuje množstvo firiem, ktorých názvy pochádzajú zo slovenského alebo anglického jazyka, prípadne vznikli ich kombináciou. Preto je ťažké nájsť niečo originálne. Namiesto klasickej voľby hľadajte slovo, ktoré bude mať pre váš podnik význam, bude ho charakterizovať a zároveň bude pochádzať z iného jazyka. Veľmi obľúbenými jazykmi sú napríklad francúzština alebo latinčina. 

Vymyslite výstižnú skratku

Aj keď niektorí odborníci skratky neodporúčajú, tak niekedy môže spojenie viacerých slov znieť naozaj dobre. Spolu môžu vytvárať ďalšie slovo. Zároveň bude mať názov firmy skrytý význam, ktorý nie je na prvý pohľad vidieť a zákazníkov donútite zamyslieť sa, prípadne si niečo o vašej firme vyhľadať. Skratky sa najčastejšie vytvárajú z mien vlastníkov, zo služieb, ktoré ponúkajú alebo oblastí, v ktorých firma pôsobí. 

Charakteristické pre váš podnik

Nemusíte vymyslieť názvy hneď, nechajte si na to trochu času. Hrajte sa so slovami, ktoré sú charakteristické pre váš podnik. Napríklad – ak sa venujete marketingu, tak si na internete vyhľadajte všetky slová, ktoré sa s týmto pojmom spájajú. Potom ich môžete pospájať, prehadzovať alebo skracovať. A vďaka tomu máte vymyslený charakteristický a špecifický názov firmy, vďaka ktorému si budú zákazníci vedieť hneď vybaviť, o čo sa jedná. 

Zdroj: https://www.mediatim.sk/