Podnikanie popri zamestnaní: Aké sú vaše povinnosti

Pri podnikaní popri zamestnaní myslite najmä na to, či predmet vášho podnikania nebude konkurovať vášmu zamestnávateľovi. Súhlas zamestnávateľa k samostatnému podnikaniu potrebujete, ak mu môžete konkurovať. Všetky svoje pracovnoprávne problémy riešte pomocou záväzných predpisov a zákonov. Nižšie upozorňujeme na dôležité položky, no odkazujeme aj na konkrétne predpisy a zákony.

Podnikanie popri zamestnaní: Aké sú vaše povinnosti
Podnikanie popri zamestnaní: Aké sú vaše povinnosti (Foto: unsplash.com)

Ak zárobková činnosť popri zamestnaní bude mať konkurenčný charakter, potrebujete od zamestnávateľa písomný súhlas. Zákaz konkurencie je záväzný aj podľa zákonníka práce a vôbec nemusí byť uvedený v pracovnej zmluve.

Ďalším problémom je požadované voľno a dovolenka na zákazky spojené s podnikaním. Zamestnávateľ vám voľno môže, ale aj nemusí povoliť. Musíte rešpektovať interné pravidlá na čerpanie dovolenky.

V našej krajine musíte platiť odvody z každého príjmu, zamestnaneckého aj podnikateľského. Pri súbehu zamestnania a podnikaní platí zamestnávateľ odvody bez zmeny. Pre podnikateľskú činnosť musíte zaistiť navyše evidenciu a úhrady odvodov z podnikateľskej činnosti.

Všetky svoje pracovnoprávne problémy riešte pomocou týchto záväzných predpisov:
Zákon č. 311/2001 Z. z., zákonník práce, predovšetkým §§ 13 ods. 4, 81, 83, 100 an.
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení