Ako postupovať na začiatku podnikania?

Z akých právnych foriem si môžete vybrať na začiatku vášho podnikania a čo ešte môžete urobiť pre jeho úspech na trhu? Odpovede na tieto otázky sa dozviete v nasledujúcom článku.

Ako postupovať na začiatku podnikania?
Ako postupovať na začiatku podnikania? (Foto: m2b.sk)

Založenie firmy musí byť dobre premyslené

Ak ste sa rozhodli založiť firmu, už máte iste premyslené, v akej oblasti chcete podnikať. Ďalším krokom pri založení firmy je výber právnej formy podnikania. Ak sa rozhodnete založiť firmu ako fyzická osoba, máte na výber z viacerých možností:

  • živnosť,
  • iná samostatne zárobkovo činná osoba,
  • samostatne hospodáriaci roľník.

Pre založenie firmy ako právnickej osoby, si môžete vybrať z týchto právnych foriem:

  • verejná obchodná spoločnosť,
  • komanditná spoločnosť,
  • spoločnosť s ručeným obmedzením,
  • jednoduchá spoločnosť na akcie,
  • akciová spoločnosť.

A čo ďalej?

Pri založení firmy budete musieť prejsť celý proces prípravy dokumentov, zapísania do obchodného registra a registrácie na daňovom úrade. Tento proces trvá najmä pri zakladaní firmy ako právnickej osoby niekoľko týždňov. Aby ste ušetrili vzácny čas a financie, môžete sa obrátiť na spoločnosť, ktorá všetko vybaví za vás alebo si kúpiť už registrovanú spoločnosť.

Dôležitým bodom je aj odlíšenie vašich výrobkov a služieb od konkurenčných. Odporúčame vám preto po založení firmy urobiť ešte jeden krok.

Registrácia ochrannej známky

Ochranná známka chráni výrobok, službu ale aj obchodné meno. Registrovaná ochranná známka je označenie, ktoré je možné znázorniť grafickou formou. Obsahuje obrázky, slová, písmená, číslice a osobné mená. Ochranná známka zahŕňa tiež obal a tvar výrobku, ak sa na ich základe dajú výrobky odlíšiť. Pomocou ochrannej známky odlíšite svoj tovar alebo služby od konkurencie.

Ochranná známka — prečo ju registrovať?

Registrovaním ochrannej známky získavate výhradné právo na jej používanie. Zneužitie vašej ochrannej známky môžete riešiť súdnou cestou. Súdnou cestou môžete tiež vymáhať škody spôsobené jej zneužitím. S registráciou ochrannej známky nečakajte až na prvé úspechy na trhu. Svoje obchodné meno, výrobky a služby môžete chrániť hneď od začiatku. Predídete tak nežiaducemu kopírovaniu. Výdavky na registráciu ochrannej známky budú v prípade napodobňovania nižšie ako výdavky na súdne vymáhanie náhrad škody neregistrovanej ochrannej známky. Takéto súdne spory dokonca nemusia skončiť úspešne.

Text:PR