Čo je to kreditná karta a ako môže pomôcť?

V jednoduchosti jej možno rozumieť ako úverovej karte. S kreditnou platobnou kartou platíme požičanými peniazmi, hoci na nej máme uložené i vlastné peniaze. Veľkou výhodou kreditných kariet je bezúročné obdobie v priemere 30 až 50 dní, počas ktorých neplatíme banke úroky za požičanú sumu.

Čo je to kreditná platobná karta?
Čo je to kreditná platobná karta? (Zdroj: unsplash.com)

Kreditná karta a pôžička

Pri kreditnej platobnej karte je výhodou bezúročné obdobie v priemere 30 až 50 dní. Ak stihneme pohľadávku vyplatiť do stanovenej časovej lehoty, zaplatíme len peniaze, ktoré sme banke dĺžili bez úrokov. Druhou možnosťou vyplatenia pôžičky je dohodnúť sa s bankou na splátkovom kalendári. V tomto prípade musíme počítať s úrokmi a inými poplatkami ako vedenie účtu, úrok z omeškania, poplatok za sprostredkovanie pôžičky.

Výhodou kreditnej karty je možnosť ihneď čerpať pôžičku. Tá pritom na určité obdobie je bezúročná a často bez ďalších poplatkov. Ak stihneme pohľadávku vyplatiť do stanovenej časovej lehoty, zaplatíme len peniaze, ktoré sme banke dĺžili bez úrokov. Ďalšou výhodou je, že môžeme mať vrámci banky alebo viacerých bankových inštitúcii viacero kreditných kariet. Podnikateľ si tak vie dočasne vypomôcť a to bez zvýšených nákladov alebo vysokého preplatenia pôžičky.