Čo je to bonita klienta?

Bonita klienta vyjadruje dôveryhodnosť žiadateľa o pôžičku plniť si svoje finančné záväzky. Banka posudzuje osobné údaje typu vek, vzdelanie, pohlavie, profesia, rodinný stav, trvalé príjmy a výdavky žiadateľa alebo domácnosti. Samozrejme, ak máte vyšší príjem, tak môžete očakávať aj nižší úrok pre prípadnú pôžičku.

Čo je to bonita klienta?
Čo je to bonita klienta? (Zdroj: unsplash.com)

Bonita klienta a pôžička

Čím je bonita žiadateľa o pôžičku lepšia, tým výhodnejší úver môže banka žiadateľovi poskytnúť. Všeobecne platí, že žiadateľ s vyšším príjmom dostane nižší úrok ako žiadateľ s priemerným alebo nízkym príjmom. Bonita je dôležitá pre širokú škálu úverov a pôžičiek, veľký dôraz sa na ňu berie, najmä ak sa jedná o pôžičku alebo úver na dlhšie časové obdobie alebo vo vyššej čiastke.