Čo je to RPMN – ročná percentuálna miera nákladov?

Ak sa chystáte využiť služby bánk a iných finančných inštitúcií, je potrebné dobre sa pripraviť. Znalosť terminológie z danej oblasti a skrytých zákutí finančných produktov vám dajú dôležitú výhodu.

Ročná percentuálna miera nákladov, skratka RPMN, je súhrn poplatkov a úrokov, ktoré si banka účtuje za poskytnutie úveru/pôžičky. Vo všeobecnosti možno povedať, že čím nižšie RPMN dosiahneme, tým výhodnejšia ponuka požičania peňazí sa črtá. Ročná percentuálna miera nákladov je tak vo výsledku nesmierne dôležitá pre porovnanie jednotlivých ponúk pre pôžičky, úvery a hypotéky.

Čo je to RPMN – ročná percentuálna miera nákladov?
Čo je to RPMN – ročná percentuálna miera nákladov? (Zdroj: unsplash.com)

Čo zahŕňa RPMN

Zahŕňa v sebe jednorazové poplatky, ktoré zaplatíme na začiatku úverového vzťahu, patria k nim poplatok za poskytnutie úvery, poplatok za predčasné splatenie a ďalšie poplatky, ktoré vznikajú pri pôžičke. Ďalej sú to pravidelné poplatky, ktoré na druhej strane súvisia s mesačnou splátkou úveru, vedením úverového účtu, poplatkom za poistenie, prípadné sankcie, ale aj ďalšie pravidelné poplatky.

Výpočet RPMN

Vzorec pre výpočet RPMN je dosť zložitý, preto ak si chcete veci zjednodušiť, nájdite na internete webovú kalkulačku. Porovnať RPMN sa oplatí, ak sme našli dve podobné ponuky na úver s rovnakou požičanou sumou a výškou mesačnej splátky. Nad RPMN nemusíte uvažovať v prípade, ak požiadate o krátkodobú pôžičku.