Motivácia zamestnancov k celkovej bezpečnosti spoločnosti

Odborníci v oblasti bezpečnosti trávia pomerne veľa času skúmaním problémov včasného odhaľovania priestupkov a reagovaním na ne, zatiaľ čo zamestnanci sú považovaní za akýsi vnútorný nepriateľ, proti ktorému je potrebné neustále bojovať.

Motivácia zamestnancov k celkovej bezpečnosti spoločnosti
Motivácia zamestnancov k celkovej bezpečnosti spoločnosti (Foto: unsplash.com)

Čo ak ale z týchto „nepriateľov“ urobíme pomocníkov? Personálna motivácia sa v predaji používa predsa bežne. Teraz to môžete skúsiť cez lepšiu bezpečnosť. Stačí ukázať zamestnancom, že vysoká úroveň bezpečnosti závisí od každého jedného zamestnanca v tíme.

Tri spôsoby motivácie

Motiváciu zamestnancov možno dosiahnuť aj týmito tromi spôsobmi:

  • trest za porušenie pravidiel;
  • informovanie;
  • odmeňovanie za implementáciu pravidiel.

Najlepšie je postupovať kombinovane a tieto opatrenia uplatňovať v rôznych prípadoch. Je však potrebné poznamenať, že skôr než si zamestnanec sadne na sedačku Grammer, je veľmi dôležitým opatrením aj prevencia, najmä v súvislosti s menej závažnými porušeniami.

Ako dodržiavať pravidlá?

Nestačí zamestnancov presvedčiť o dôležitosti udržania úrovne bezpečnosti, bezpečným pracovným metódam ich musíte aj naučiť. Ako funguje a na čo slúži silná montážna plošina na VZV? Prečo je dôležité udržiavať stroje v najlepšom stave? Prečo sa oplatí používať ochranné pracovné prostriedky a iné.

Samozrejme, môžeme vám odporučiť, aby ste ich oboznámili s pokynmi, ale často sú napísané v takom jazyku, že ani tí, ktorí ich napísali, im úplne nerozumejú, a nevedia, ako uviesť konkrétne požiadavky do praxe.

Pravidlá by mali byť uskutočniteľné, jednoduché a zrozumiteľné. V opačnom prípade nebudú efektívne a motivujúce.

Zamestnanci nepotrebujú výňatky zo zákonov, nikto ich nebude čítať a tráviť nad nimi čas, v najlepšom prípade podpíšu, že sú s nimi oboznámení. Dokonca aj odborníci považujú túto literatúru za ťažko čitateľnú a pre ekonóma a účtovníka dokonca nepotrebnú. Preto musíte motivovať zamestnancov k lepšej bezpečnosti inak. Formou zaujímavého obsahu a príkladov z praxe.

Text:PR