Zoznámte sa: Organizácia zodpovednosti výrobcov

Novelizácia zákona o odpadoch, ktorý je účinný od 1. januára tohto roka, priniesla viacero zmien. Jednou z nich je aj zavedenie princípu rozšírenej zodpovednosti. V podstate ide o plnú zodpovednosť výrobcov a dovozcov za triedený zber vyhradených prúdov odpadu. Plniť povinností vyplývajúce zo zákona môže pomôcť niektorá organizácia zodpovednosti výrobcov.

Zoznámte sa: Organizácia zodpovednosti výrobcov
Zoznámte sa: Organizácia zodpovednosti výrobcov (Foto: Bigstockphoto.com)

Načo organizácia zodpovednosti výrobcov?

Prvoradým cieľom dovozcov a výrobcov je, pochopiteľne, vyrábať a predávať svoje výrobky. Kvôli tomu sa na plnenie povinností, ktoré vyplývajú z novelizovaného zákona o odpadoch, tieto subjekty združujú pod organizácie zodpovednosti výrobcov. Organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečuje fungovanie triedeného zberu vyhradeného prúdu odpadu. Podľa zákona ide o obaly, neobalové výrobky, ktoré sa zbierajú s obalmi, batérie, akumulátory, pneumatiky aj elektrozariadenia.

Netýka sa to len podnikateľov

Ak teda balíte svoje výrobky do obalov, prípadne dovážate výrobky zo zahraničia už zabalené v obaloch, tak by ste mali mať podpísanú zmluvu s niektorou z organizácií zodpovednosti výrobcov. Povinnosť uzavrieť zmluvu s OZV sa týka aj obcí.

Hlavnou úlohou organizácií zodpovednosti výrobcov je zabezpečiť triedený zber vyhradeného prúdu odpadu. Ich povinnosťou je uzatvoriť zmluvy so všetkými mestami a obcami na Slovensku. Samosprávy tak nemusia uzatvárať samostatné zmluvy s jednotlivými dovozcami či výrobcami. Akákoľvek organizácia zodpovednosti výrobcov má teda efektívne a odborne riadiť triedený zber a pri jeho zabezpečovaní spolupracovať s mestami i obcami.

Na Slovensku funguje niekoľko organizácií zodpovednosti výrobcov, medzi nimi napríklad aj SEWA, ktorá zabezpečuje komplexné služby pre batérie, elektroodpad i obaly.

Text: PR